NOVA BIAŁKA APARTAMENTY

Karta Dużej Rodziny - tak, skorzystaj u nas!

Jesteśmy dumni z współtworzenia pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin.

W naszym obiekcie honorujemy Kartę Dużej Rodziny ze zniżką 5%.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Więcej informacji: https://kdr.3plus.pl/pl/o-karcie-duzej-rodziny

KDR_Tu honorujemy Karte Duzej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – tradycyjna

Karta ma jeden ogólnopolski wzór. Ma takie wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm).

 Na karcie znajdują się  następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • data ważności karty,
 • logo programu KDR
 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille’a,
 • zabezpieczenia przed podrobieniem.
 • Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których :

– 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.),

– następne  5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej,

– następne  2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie,

–  ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Karta elektroniczna w aplikacji mObywatel – znajdują się  następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • zdjęcie ,
 • data ważności karty,
 • logo programu KDR
 • jej numer,
 • kod QR
 • karta w aplikacji mObywatel potwierdzona jest profilem zaufanym.  to znaczy ,że przysługuje danej osobie ,inaczej  nie zaciągnie się do aplikacji 
 • karta jest ze zdjęciem , dlatego  nie ma  potrzeby okazywania dodatkowego dokumentu .
 • karta w aplikacji mObywatel mieści się na dwóch ekranach , jest to ruchomy element – przewija się, więc nie może to być scan karty.

Karta tradycyjna

Karta Dużej Rodziny - karta tradycyjna

Karta elektroniczna w aplikacji mobywatel

Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz jakiekolwiek pytania odnośnie rezerwacji skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: +48  668 766 766  lub mailowo pod adresem: apartamenty@novabialka.pl

Zapraszamy do rodzinnego wypoczynku w Apartamentach NOVA BIAŁKA w Białce Tatrzańskiej.

idealna lokalizacja Białka Tatrzańska
majówka Białka Tatrzańska apartamenty góry