Apartamenty NOVA BIAŁKA mogą pobierać i przetwarzać dane osobowe od Klientów. Administratorem danych osobowych jest Apartamenty NOVA BIAŁKA z siedzibą przy ul. Środkowa 313C, 34-405 Białka Tatrzańska.

Dane, które możemy pobierać i przetwarzać to: Imię i nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym, adres e-mail oraz numer telefonu.

Dane te będziemy przetwarzać tylko w celu zrealizowania usługi.

Dane będziemy przechowywać przez okres trwania usługi.

W ramach korzystania z naszych usług zapewniamy dostęp do twoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Możesz również zażądać usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, przenieść swoje dane lub cofnąć zgodę na przetwarzanie. Możesz również wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane, które pobieramy są niezbędne do dokonania rezerwacji i bez nich nie będziemy w stanie zrealizować usługi.

Używanie plików cookie lub innych sposobów lokalnego przechowywania informacji:

Dane osobowe użytkowników mogą być użyte do personalizacji reklam i pliki cookie użytkowników mogą być używane do reklam spersonalizowanych i niespersonalizowanych.

Użytkownik ma możliwość rzeczywistego wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych, przez kliknięcie przycisku „Zgoda”. Zgodnie z zasadami określającymi obowiązki związane z ujawnianiem informacji użytkownikom witryn i aplikacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Wielkiej Brytanii oraz uzyskiwaniem od nich zgody na wykorzystanie danych użytkownik po wejściu na stronę www wyraża zgodę na używanie plików cookies pod kątem personalizacji reklamy (gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam). Firmy zewnętrzne (w tym Google) mają również dostęp do danych użytkownika gromadzonych przez stronę internetową lub aplikację. Link do Polityki prywatności i Warunków korzystania z usług Google