Regulamin pobytu

 w obiektach NOVA BIAŁKA APARTAMENTY służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszym gościom

1. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

2. Zarezerwowany termin jest wiążący dla obu stron. Za skrócenie zarezerwowanego terminu nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

3. Wszelkie uzgodnienia telefoniczne lub mailowe, odbiegające od regulaminu, umowy zwyczaju, muszą zostać ujęte w mailowym potwierdzeniu wstępnej rezerwacji pod rygorem nieważności.

4. Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz wszelkimi zdjęciami i opisami znajdującymi się na stronie internetowej obiektu: https://novabialka.pl

5. Wynajmujący zobowiązany jest podać najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem godzinę swojego przyjazdu.

6. Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla Klienta i uzależniony jest od długości pobytu, terminu i liczby osób. Obowiązuje również opłata klimatyczna w wysokości 2 zł OSOBODOBA, ZACHĘCAM DO SKORZYSTANIA Z KALKULATORA OPŁAT https://www.psur.pl/klimatyczna.aspx?m=Bia%C5%82ka+Tatrza%C5%84ska

7. W cenie pobytu: pościel, media, parking niestrzeżony, ręczniki.

8. Recepcja zlokalizowana w obrębie budynku na parterze, czynna w godzinach 8:00 do 22:00 pełni rolę miejsca obsługi klienta. Wszystkie formalności związane z zameldowaniem z okazaniem dowodu tożsamości i rozliczeniem za cały pobyt należy załatwić w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy (płatność kartą tylko po uzgodnieniu). W chwili zameldowania w Apartamencie Gość zobowiązany jest okazać pracownikowi recepcji hotelowej oficjalny dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu pracownik recepcji ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju i tym samym zawarcia umowy hotelowej. W karcie rejestracyjnej Gość osobiście wpisuje: adres mailowy, numer telefonu oraz składa na niej czytelny podpis. 

9. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, chęć uzyskania faktury VAT należy zgłosić bezpośrednio w momencie dokonywania płatności (wtedy paragon fiskalny będzie zawierał nr NIP). W przypadku niepodania NIP-u firmy pracownik obiektu nie będzie miał prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierał numeru NIP nabywcy. Więcej szczegółów na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf (strona: 203).

10. Przekazanie i odbiór apartamentów następuje w obecności pracownika NOVA BIAŁKA, w tym celu należy się kontaktować pod nr. tel. +48 688 766 766. W DNIU ZAKOŃCZENIA POBYTU ZABRONIONE JEST OPUSZCZANIE OBIEKTU BEZ ZDANIA GO REZYDENTOWI. Zdanie domku nie wyklucza odpowiedzialności Klienta za szkody ukryte.
 

11. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu apartamentu. Pracownik Apartamentów Nova Białka uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności. Pozostawienie rzeczy lub przebywanie w apartamencie po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu bez uprzedniego poinformowania recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu. Naliczymy opłatę za kolejną dobę wynajmu według obowiązującej ceny. 

12. Liczba osób przebywających w apartamencie musi odpowiadać liczbie osób zameldowanych.

13. Zaproszenie osób nieobjętych rezerwacją musi być poprzedzone zgodą Rezydenta. Pracownik lub ochrona ma prawo do wejścia do apartamentu i zweryfikowania liczby osób. Osoby przebywające bez zgłoszenia zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za każdą osobodobę. Osoby wizytujące przebywają w pokojach na wyłączną odpowiedzialność Gościa. Właściciel zastrzega sobie prawo do uzasadnionej interwencji, wezwania Policji, ochrony oraz do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez możliwości zwrotu wniesionej wcześniej opłaty w przypadku: przekroczenia deklarowanej w karcie meldunkowej liczby osób, zakłócania ciszy nocnej (22:00-06:00), naruszania spokoju lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzeganie norm współżycia między ludźmi.

14. W naszych Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście są zobowiązani do wstrzymania się od zachowania mogącego zakłócić pobyt innych osób.

15. W trosce o komfort naszych gości, Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Klient swoim zachowaniem stwarza przypuszczenie, że nie będzie przestrzegał regulaminu.

16. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie – Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w Apartamentach albo też w inny sposób zakłócił spokój. 

17. Uwagi co do stanu tj. uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Rezydenta. Brak uwag w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Klient nie ma zastrzeżeń.

18. Osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i stan wynajmowanego domku. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu. Podczas zameldowania pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł w gotówce (za apartament) jako zabezpieczenie na poczet ewentualnych zniszczeń, uszkodzeń jeśli takowe wystąpią. Powyższa kaucja jest zwracana do 3 dni roboczych od wyjazdu (wymeldowania) gości na konto bankowe gości podane przy wpłacie kaucji podczas meldunku.

19. Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie zastanym. OBOWIĄZKIEM Gości jest pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. W przypadku rażących zaniedbań będzie pobierana opłata za sprzątanie (od 100 zł).

20. W obiektach obowiązuje segregacja śmieci. W przypadku niezastosowania się do zasad segregowania odpadów, będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł za cały pobyt.

21. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, sytuacje losowe spowodowane zjawiskami atmosferycznymi i żywiołami m. in. takimi jak: ewentualny brak wody, prądu, dostępu do Internetu (sieć wi-fi działa na terenie obiektu w takim zakresie jak dostarcza go usługodawca nie gwarantujemy wi-fi do ściągania, oglądania filmów i grania w gry online). Usterki jeśli to możliwe będą usuwane w przeciągu 24 godzin w dni robocze. Jeśli usterka wymaga zamówienia serwisu lub zamówienia części usunięcie takiej usterki może się wydłużyć.

22. Wynajmujący ma prawo, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Klienta lub jego majątku m.in. na skutek wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

23. Przy pobycie ze zwierzakami pobierana jest kaucja gotówkowa w wysokości 400 zł, która w przypadku braku zniszczeń zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, pobierana jest również opłata za sprzątanie 100 zł/zwierzaka za cały pobyt. Nie przyjmujemy dużych rozmiarów psów – przyjmujemy tylko psy z wagą do 10 kg. Ze zwierzętami przyjmujemy tylko do określonych apartamentów, co musi zostać zawarte w treści potwierdzenia rezerwacji wstępnej!

24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w apartamentach i wiatrołapach oraz wnoszenia i używania własnych urządzeń grzewczych. W domkach zamontowane są czujniki dymu, dlatego każdorazowe, nawet nieuzasadnione włączenie się alarmów oraz przybycie odpowiednich służb (straż, ochrona) obciąży osoby wynajmujące kosztami w wysokości min. 500 zł. Przy każdym włączeniu alarmu, pracownicy NOVA BIAŁKA i ochrona mają obowiązek wejść do domku w celu wyjaśnienia przyczyny uruchomienia alarmu.

25. Miejsce dla samochodów jest bezpłatne, niestrzeżone. Samochody prosimy pozostawiać w bezpiecznym miejscu z uwagi na ryzyko powstania szkódPoprzez pozostawienie samochodu na parkingu nie zostaje zawarta umowa przechowania. Nie odpowiadamy za uszkodzenia samochodu. Na jeden apartament przysługuje jedno miejsce parkingowe, które jest przypisane na cały pobyt do jednego apartamentu, tym samym zabronione jest parkowanie na innych miejscach, które są przypisane do innych apartamentów.

26. Przez cały czas pobytu w obiekcie i na terenie obiektu (w tym plac zabaw) dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione przez nie uszkodzenia i/lub szkody, odpowiadają opiekunowie prawni. Plac zabaw jest dostępny dla dzieci wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna na własną odpowiedzialność.

27. Basen oraz balia dostępna jest dla gości wyłącznie w sezonie letnim od maja do września.

28. Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji i akceptację niniejszego Regulaminu. Zadatek nie podlega zwrotowi. Z uwagi na charakter świadczonych usług wynajmu apartamentów informujemy o braku możliwości odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia (dokonania rezerwacji drogą internetową na odległość – zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta).

29. Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy apartamenty@novabialka.pl. Zgodnie z art. 7a ustawy z dn. 30.05.2014r. o Prawach Konsumenta Wynajmujący jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

30. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, firma DM INVEST Daniel Maciuszek, jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych), oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.

Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

31. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go!

32. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

34. Niniejszy Regulamin obowiązuje Gości, którzy potwierdzili rezerwację po dniu 12 grudnia 2020 roku.

Daniel Maciuszek DM INVEST
Szkolna 31
33-335 Nawojowa
NIP: 7343339782
REGON 120958486

Życzymy udanego pobytu!

NOVA BIAŁKA apartamenty pocztówka