Regulamin pobytu

 w obiektach NOVA BIAŁKA APARTAMENTY służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszym gościom

1. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

2. Zarezerwowany termin jest wiążący dla obu stron. Za skrócenie zarezerwowanego terminu nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

3. Wszelkie uzgodnienia telefoniczne lub mailowe, odbiegające od regulaminu, umowy zwyczaju, muszą zostać ujęte w mailowym potwierdzeniu wstępnej rezerwacji pod rygorem nieważności.

4. Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz wszelkimi zdjęciami i opisami znajdującymi się na stronie internetowej obiektu: https://novabialka.pl

5. Wynajmujący zobowiązany jest podać najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem godzinę swojego przyjazdu.

6. Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla Klienta i uzależniony jest od długości pobytu, terminu i liczby osób. Obowiązuje również opłata klimatyczna w wysokości 2 zł OSOBODOBA, ZACHĘCAM DO SKORZYSTANIA Z KALKULATORA OPŁAT https://www.psur.pl/klimatyczna.aspx?m=Bia%C5%82ka+Tatrza%C5%84ska

7. W cenie pobytu: pościel, media, parking niestrzeżony, ręczniki.

8. Recepcja zlokalizowana w obrębie budynku na parterze, czynna w godzinach 8:00 do 22:00 pełni rolę miejsca obsługi klienta. Wszystkie formalności związane z zameldowaniem z okazaniem dowodu tożsamości i rozliczeniem za cały pobyt należy załatwić w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy (płatność kartą tylko po uzgodnieniu). W chwili zameldowania w Apartamencie Gość zobowiązany jest okazać pracownikowi recepcji hotelowej oficjalny dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu pracownik recepcji ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju i tym samym zawarcia umowy hotelowej. W karcie rejestracyjnej Gość osobiście wpisuje: adres mailowy, numer telefonu oraz składa na niej czytelny podpis. 

9. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, chęć uzyskania faktury VAT należy zgłosić bezpośrednio w momencie dokonywania płatności (wtedy paragon fiskalny będzie zawierał nr NIP). W przypadku niepodania NIP-u firmy pracownik obiektu nie będzie miał prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierał numeru NIP nabywcy. Więcej szczegółów na stronie: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf (strona: 203).

10. Przekazanie i odbiór apartamentów następuje w obecności pracownika NOVA BIAŁKA, w tym celu należy się kontaktować pod nr. tel. +48 688 766 766. W DNIU ZAKOŃCZENIA POBYTU ZABRONIONE JEST OPUSZCZANIE OBIEKTU BEZ ZDANIA GO REZYDENTOWI. Zdanie domku nie wyklucza odpowiedzialności Klienta za szkody ukryte.
 

11. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu apartamentu. Pracownik Apartamentów Nova Białka uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności. Pozostawienie rzeczy lub przebywanie w apartamencie po godzinie 11:00 w dniu wyjazdu bez uprzedniego poinformowania recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu. Naliczymy opłatę za kolejną dobę wynajmu według obowiązującej ceny. 

12. Liczba osób przebywających w apartamencie musi odpowiadać liczbie osób zameldowanych.

13. Zaproszenie osób nieobjętych rezerwacją musi być poprzedzone zgodą Rezydenta. Pracownik lub ochrona ma prawo do wejścia do apartamentu i zweryfikowania liczby osób. Osoby przebywające bez zgłoszenia zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za każdą osobodobę. Osoby wizytujące przebywają w pokojach na wyłączną odpowiedzialność Gościa. Właściciel zastrzega sobie prawo do uzasadnionej interwencji, wezwania Policji, ochrony oraz do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez możliwości zwrotu wniesionej wcześniej opłaty w przypadku: przekroczenia deklarowanej w karcie meldunkowej liczby osób, zakłócania ciszy nocnej (22:00-06:00), naruszania spokoju lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzeganie norm współżycia między ludźmi.

14. W naszych Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście są zobowiązani do wstrzymania się od zachowania mogącego zakłócić pobyt innych osób.

15. W trosce o komfort naszych gości, Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Klient swoim zachowaniem stwarza przypuszczenie, że nie będzie przestrzegał regulaminu.

16. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie – Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w Apartamentach albo też w inny sposób zakłócił spokój. 

17. Uwagi co do stanu tj. uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Rezydenta. Brak uwag w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Klient nie ma zastrzeżeń.

18. Osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i stan wynajmowanego domku. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu. Podczas zameldowania pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł w gotówce (za apartament) jako zabezpieczenie na poczet ewentualnych zniszczeń, uszkodzeń jeśli takowe wystąpią. Powyższa kaucja jest zwracana do 3 dni roboczych od wyjazdu (wymeldowania) gości na konto bankowe gości podane przy wpłacie kaucji podczas meldunku.

19. Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie zastanym. OBOWIĄZKIEM Gości jest pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. W przypadku rażących zaniedbań będzie pobierana opłata za sprzątanie (od 100 zł).

20. W obiektach obowiązuje segregacja śmieci. W przypadku niezastosowania się do zasad segregowania odpadów, będzie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł za cały pobyt.

21. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, sytuacje losowe spowodowane zjawiskami atmosferycznymi i żywiołami m. in. takimi jak: ewentualny brak wody, prądu, dostępu do Internetu (sieć wi-fi działa na terenie obiektu w takim zakresie jak dostarcza go usługodawca nie gwarantujemy wi-fi do ściągania, oglądania filmów i grania w gry online). Usterki jeśli to możliwe będą usuwane w przeciągu 24 godzin w dni robocze. Jeśli usterka wymaga zamówienia serwisu lub zamówienia części usunięcie takiej usterki może się wydłużyć.

22. Wynajmujący ma prawo, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Klienta lub jego majątku m.in. na skutek wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

23. Przy pobycie ze zwierzakami pobierana jest kaucja gotówkowa w wysokości 400 zł, która w przypadku braku zniszczeń zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, pobierana jest również opłata za sprzątanie 100 zł/zwierzaka za cały pobyt. Nie przyjmujemy dużych rozmiarów psów – przyjmujemy tylko psy z wagą do 10 kg. Ze zwierzętami przyjmujemy tylko do określonych apartamentów, co musi zostać zawarte w treści potwierdzenia rezerwacji wstępnej!

24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w apartamentach i wiatrołapach oraz wnoszenia i używania własnych urządzeń grzewczych. W domkach zamontowane są czujniki dymu, dlatego każdorazowe, nawet nieuzasadnione włączenie się alarmów oraz przybycie odpowiednich służb (straż, ochrona) obciąży osoby wynajmujące kosztami w wysokości min. 500 zł. Przy każdym włączeniu alarmu, pracownicy NOVA BIAŁKA i ochrona mają obowiązek wejść do domku w celu wyjaśnienia przyczyny uruchomienia alarmu.

25. Miejsce dla samochodów jest bezpłatne, niestrzeżone. Samochody prosimy pozostawiać w bezpiecznym miejscu z uwagi na ryzyko powstania szkódPoprzez pozostawienie samochodu na parkingu nie zostaje zawarta umowa przechowania. Nie odpowiadamy za uszkodzenia samochodu. Na jeden apartament przysługuje jedno miejsce parkingowe, które jest przypisane na cały pobyt do jednego apartamentu, tym samym zabronione jest parkowanie na innych miejscach, które są przypisane do innych apartamentów.

26. Przez cały czas pobytu w obiekcie i na terenie obiektu (w tym plac zabaw) dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione przez nie uszkodzenia i/lub szkody, odpowiadają opiekunowie prawni. Plac zabaw jest dostępny dla dzieci wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna na własną odpowiedzialność. 

Regulamin placu zabaw – zapoznaj się – kliknij tutaj.

27. Basen dostępny jest dla gości wyłącznie w sezonie letnim od maja do września. 

Regulamin korzystania z basenu – kliknij tutaj.

28. Korzystanie z sauny ogrodowej oraz gorącej balii jest dodatkowo płatne i wynosi 50 zł/godzinę korzystania z sauny i balii na wyłączność. Możliwość korzystania z sauny i balii jest uzależnione od warunków atmosferycznych oraz od dostępności z uwagi na obłożenie. 

Sauna ogrodowa – regulamin korzystania z sauny – kliknij tutaj.  

Gorąca balia – regulamin korzystania z gorącej balii – kliknij tutaj.

29. Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji i akceptację niniejszego Regulaminu. Zadatek nie podlega zwrotowi. Z uwagi na charakter świadczonych usług wynajmu apartamentów informujemy o braku możliwości odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia (dokonania rezerwacji drogą internetową na odległość – zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta).

30. Reklamacje jak i inne kwestie sporne prosimy kierować na adres mailowy apartamenty@novabialka.pl. Zgodnie z art. 7a ustawy z dn. 30.05.2014r. o Prawach Konsumenta Wynajmujący jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

31. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Informujemy, że dane z dokonanych rezerwacji, firma DM INVEST Daniel Maciuszek, jako administrator będzie przetwarzać w zakresie niezbędnym w celach meldunkowych, zrealizowania obowiązków prawnych (w tym podatkowych), oraz dla zabezpieczenia własnych prawnie uzasadnionych interesów w postaci dochodzenia przysługujących ewentualnych roszczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami innych osób.

Informujemy, ze w stosunku do powyższych danych przysługuje prawo do dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji celów rezerwacyjnych. W przypadku braku ich podania nie będzie możliwe wykonanie celów meldunkowych. Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

32. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go!

33. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

34. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

35. Niniejszy Regulamin obowiązuje Gości, którzy potwierdzili rezerwację po dniu 12 grudnia 2020 roku.

Daniel Maciuszek DM INVEST
Szkolna 31
33-335 Nawojowa
NIP: 7343339782
REGON 120958486

Życzymy udanego pobytu!

Regulamin korzystania z basenu

 Apartamenty NOVA BIAŁKA

 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu- korzystanie z basenu na własną odpowiedzialność
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wstrzymania wstępu na basen bez podania przyczyny
 • Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest długi ciągły dźwięk gwizdka. Po jego usłyszeniu należy niezwłocznie opuścić nieckę i czekać na dalsze instrukcje personelu.
 

1. Część ogólna

1) Basen jest obiektem niestrzeżonym, dlatego osoby nieletnie winny przebywać pod opieką dorosłych całkowicie odpowiedzialnych za podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
2) Przed rozpoczęciem z korzystania z basenu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego podczas całego pobytu.
3) Rozpoczęcie korzystania z basenu jest równoznaczne z zapoznaniem się akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.
4) Obiekt jest czynny sezonowo w godz. 08:00-20:00.
(Godziny mogą ulec zmianie-informacje u obsługi)
5) Na terenie basenu obowiązuje całkowity zakaz:

– korzystania z basenu w trakcie burzy

– wnoszenia, spożywania, sprzedaży napojów alkoholowych, podawania napojów, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych

– wnoszenia opakowań szklanych innych ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych

– przebywania zwierząt

– wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających

Osoby przebywające na terenie Kompleksu basenowego zobligowane są do opuszczenia obiektu, jeżeli ich zachowanie narusza powszechnie przyjęte normy obyczajnego zachowania, w szczególności jeżeli używają wulgaryzmów, zachowują się nieobyczajnie, znajdują się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem innych substancji odurzających lub nie stosują się do zapisów Regulaminów, poleceń personelu. W przypadku usunięcia użytkownika z obiektu z przyczyn wymienionych wyżej, uiszczone przez niego należności nie podlegają zwrotowi.

W uzasadnionych przypadkach personel obiektu może zażądać od użytkownika poddania się badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Odmowa podania się badaniu będzie traktowana jako nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu i wynikającymi z tego konsekwencjami zawartymi w Regulaminie.

II. Zasady korzystania z basenu

1) Wejście do basenu następuje wyłącznie po zdjęciu obuwia, przy użyciu drabinki

2) Jednocześnie z basenu może korzystać maksymalnie 6 osób

3) Na terenie basenu zabrania się:

– biegania po obejściach, dojściach oraz wokół basenu

– wpychania do wody innych użytkowników

– skakania do wody

– wspinania się po ścianach basenu

– wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia, przedmiotów

– zakazuje się wnoszenia na teren basenu ostrych narzędzi, szklanych opakowań, sztućców

Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

 

– zakazuje się jedzenia, picia oraz żucia gumy w basenie

– niszczenia wyposażenia

– zanieczyszczenia wody basenowej wylewania wody

– manipulowania przy dyszach o pokrętłach

– siadania na brzegu niecki

– kąpieli nago, korzystający, w tym dzieci powyżej 2 lat powinny mieć na sobie strój kąpielowy lub kąpielówki, mniejsze dzieci-pieluszkę

– korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających

4) Zakazuje się korzystania z basenu osobom, u których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybice, otwarte skaleczenia, brodawczaka, róża itp., choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.

5) Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem)

6) Zarządzający basenem nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób na basenie.

III. Odpowiedzialność i kary

1) Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody

2) Właściciel basenu nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie na terenie obiektu i basenu przedmiotów wartościowych

3) Właściciel basenu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu

4) Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią pracownicy Apartamentów Nova Białka.

Nie zgłoszenie Managerowi dyżurującemu w obiekcie w danym dniu chęci skorzystania z basenu jest równoznaczne z niezastosowaniem się do regulaminu.

5) Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie zastosują się do zaleceń regulaminu. Zarządca zapewnia, iż monitoring jest prowadzony w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

Regulamin korzystania z gorącej balii

 Apartamenty NOVA BIAŁKA

 • Dla zachowania bezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do poniższych zaleceń oraz informacji udzielanych przez gospodarzy!

  • Obsługa Apartamentów zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości skorzystania z Bali bez podania przyczyny. Wynajęcie apartamentu nie oznacza możliwości korzystania z balii. Korzystanie z balii musi zostać ustalone z obsługą. Wymaga rezerwacji i uiszczenia opłaty.
  • Ze względu na długi czas przygotowania i konieczność obecności pracownika obiektu rezerwacja musi być dokonana z jednodniowym wyprzedzeniem przy pobycie minimum dwie doby.
  • Zaleca się zasięgnięcie porady lekarskiej odnośnie ewentualnych ograniczeń w korzystaniu z balii spowodowanych stanem zdrowia. Wysoka temperatura może powodować uszkodzenia płodu w czasie ciąży. Kobiety w ciąży lub kobiety, które mogą być w ciąży, powinny skonsultować się z lekarzem i ewentualnie ograniczyć korzystanie z balii. Kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na otyłość lub choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie krwi, problemy z układem krążenia i/lub cukrzycę powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z balii.
  • Powierzchnia wewnątrz balii oraz jej otoczenia mogą być śliskie – należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu i wychodzeniu. (Wejście do balii tylko po schodkach!)
  • Nie należy nigdy wskakiwać do balii ani nie poddawać jej innym nadmiernym obciążeniom, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia balii. W balii może przebywać jednocześnie 4- 6 osób.
  • Przed wejściem do balii należy zmierzyć temperaturę wody za pomocą dokładnego termometru. Aby zapobiec odwodnieniu lub innym chorobom powodowanym wysoką temperaturą, wskazane jest utrzymywanie temperatury poniżej 39 °C, regularne picie wody i schładzanie ciała.
  • Temperatura wody w balii nie powinna nigdy przekraczać 40° C. Temperatura wody powyżej 40° C może spowodować przegrzanie organizmu i być szkodliwa dla zdrowia.
  • Nie należy ustawiać sprzętu elektrycznego takiego jak oświetlenie, telefon, radio czy telewizor w odległości mniejszej niż 1,5 m od balii.
  • Wszelkich regulacji urządzeń Gorącej Balii, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko gospodarz Apartamentów Nova Białka.
  • Zobowiązuje się użytkowników Gorącej Balii do przestrzegania porządku i utrzymania czystości.
  • Nie należy dotykać elementów pieca w Gorącej Balii tych wystających ponad powierzchnie jak i tych zanurzonych w wodzie, mogą być one bardzo gorące i może dojść do poparzenia!!!
  • Przed wejściem do Gorącej Balii należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
  • W Gorącej Balii nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
  • Przed wejściem do Gorącej Balii należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
  • Jedno wejście do Gorącej Balii powinno trwać nie dłużej niż 10 minut następnie zalecany odpoczynek 10-15 min.  Można powtórzyć maksymalnie trzy razy. Przebywanie w rozgrzanej Gorącej Balii przez dłuższy czas powoduje wzrost temperatury ciała, co może być niebezpieczne dla zdrowia.
  • Do korzystania z Gorącej Bali nie należy przystępować na czczo lub po zbyt obfitym posiłku (gorących kąpieli w bali należy zażywać jedną lub dwie godziny po posiłku – zależnie od obfitości).
  • Korzystanie z Gorącej Balii odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
  • Dzieci w wieku od lat 4 do lat 18 mogą korzystać z obiektu tylko i wyłącznie pod stałą opieką rodzica bądź opiekuna, na ich odpowiedzialność. Dzieci poniżej 4 lat nie mogą korzystać z obiektu.
   

  Na teren Gorącej Balii zabrania się:

  • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
  • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
  • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów
  • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • wnoszenia napojów alkoholowych. Spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających przed lub w trakcie korzystania z balii może prowadzić do utraty przytomności i ryzyka utonięcia.
  • wnoszenia przedmiotów szklanych, ceramicznych i ostrych przedmiotów,
  • nie obyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  • palenia tytoniu i innych substancji, palenia e-papierosów, zażywania narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych, niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
  • Z balii nie należy korzystać podczas deszczu i burzy
  • Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
  • Nigdy nie należy spać w Gorącej Balii. W Gorącej Balii należy przebywać w towarzystwie drugiej osoby, która może udzielić pomocy w przypadku zasłabnięcia.
  • Po zakończeniu seansu każdorazowo należy informować o Gospodarzy o zakończeniu seansu.
  • Korzystanie z  Balii jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
Regulamin korzystania z sauny

 Apartamenty NOVA BIAŁKA

 • Właściciel apartamentów zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości skorzystania z Sauny bez podania przyczyny. Wynajęcie apartamentu nie oznacza możliwości korzystania z sauny. Korzystanie z sauny musi zostać ustalone z obsługą. Wymaga rezerwacji i uiszczenia opłaty.
 • Ze względu na długi czas przygotowania i konieczność obecności pracownika obiektu rezerwacja musi być dokonana z  jednodniowym wyprzedzeniem przy pobycie minimum dwie doby.

1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
2. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji  udzielanych przez pracownika obsługi.
3. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
4. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
5. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie i dzieci pod nadzorem osób dorosłych.
6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
7. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
8. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
9. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i  zanieczyszczeń.
10. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
11. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
12. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki kąpielowe.
13. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
14. W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
15. Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.
16. Na teren sauny zabrania się:
1. wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
2. wykonywania zabiegów kosmetycznych,
3. hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
4. wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
5. wnoszenia napojów alkoholowych,
6. nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
7. palenia tytoniu,
8. niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
17. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
18. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie.
19. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
1. bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
2. osobom z chorobami krążenia,
3. osobom chorującym na cukrzycę,
4. osobom nietrzeźwym,
5. kobietom ciężarnym,
6. kobietom w czasie menstruacji.
20. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z sauny.
21. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
22. Pracownicy i właściciele obiektu nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

Regulamin placu zabaw

 Apartamenty NOVA BIAŁKA

1. Plac zabaw czynny jest od rana do zmierzchu.
2. Plac jest miejscem odpoczynku dla wszystkich mieszkańców oraz miejscem zabaw dla dzieci.
3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na placu tylko pod opieką dorosłych.
4. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie
5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci ponoszą rodzice.
6. Na plac nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt.
7. Zabrania się spożywania alkoholu, stosowania używek oraz palenia papierosów na placu.
8. Zabrania się niszczenia urządzeń i ławek.
9. Uprasza się o zachowanie czystości i szanowanie zieleni.

NOVA BIAŁKA apartamenty pocztówka